Voor het einde van de maand mei moet ik hier in het Verre Oosten een tweede, uitgebreide belastingaangifte indienen als die van toepassing is. In een blog van vorig jaar schreef ik er al over. Kortgezegd komt het erop neer dat je deze aangifte moet indienen als je inkomsten hebt naast het inkomen uit loondienst, bijvoorbeeld inkomsten uit beleggingen.

In deze blog leg ik jullie uit hoe ik deze aangifte heb voorbereid, welke berekeningen ik heb gemaakt ten aanzien van de belasting op mijn beleggingen en waarom dat veel werk was.

Even wat rechtzetten

Wie emigreert, is nooit uitgeleerd. Het klinkt bijna als een tegeltjesspreuk. Mijn ervaring is dat als je naar het buitenland verhuist, je met veel nieuwe systemen en regels te maken krijgt. En soms begrijp je wel eens iets verkeerd.

Ik was er voorheen van overtuigd dat een gerealiseerd negatief resultaat op mijn beleggingen (het zogenaamde kapitaalverlies) voor de belasting niet aftrekbaar is van gerealiseerde positieve resultaten (de zogenaamde kapitaalwinst). En ik vond dat oneerlijk.

Welnu, dat blijkt dus niet te kloppen. Kapitaalverlies is voor de belasting wél aftrekbaar van kapitaalwinst. Overigens wel alleen als het om hetzelfde type instrument gaat (aandelen vs. aandelen, derivaten vs. derivaten, enz.), maar daar ga ik nu even niet verder op in.

Dat had ik dus verkeerd begrepen. Gelukkig heeft het me voor de belastingaangiftes voor eerdere jaren niet getroffen, dus is er niets aan de hand.

Actief beleggen = actief rapporteren

Schreef ik vorig jaar nog dat het me niet tegenviel om de uitgebreide aangifte te organiseren, voor de aangifte over 2020 werd het toch een ander verhaal. Afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met mijn beleggings-side-hustle. Dat betekent meer activiteit (ofwel: meer transacties).

Nog even terug naar hoe de belasting op beleggingen bij ons werkt. De kapitaalwinst (verkoopbedrag minus aankoopbedrag) wordt belast. Het is dus een belasting op het daadwerkelijk behaald rendement (je weet wel, waar in Nederland al tijden discussie over is).

Dat betekent dat de kapitaalwinst uit alle verkooptransacties individueel berekend moet worden. In de voorgaande jaren heeft mijn accountant die berekeningen gemaakt. Maar ja, die werkt gewoon op basis van uurtje-factuurtje. En omdat ik in 2020 een veelvoud aan transacties heb uitgevoerd ten opzichte van de jaren ervoor, zou daar een flinke rekening van komen. Na overleg met mijn accountant spraken we af dat ik, na uitleg van de accountant, zelf de berekeningen zou maken.

Het berekenen van de kapitaalwinst

Om de kapitaalwinst op aandelen te kunnen berekenen, moet ik rekening houden met het volgende:

 • Transactiekosten: voor het berekenen van de kapitaalwinst mag ik de transactiekosten aftrekken.
 • De wisselkoers: de kapitaalwinst wordt berekend in mijn lokale valuta. Daarbij moet rekening gehouden worden met de dagelijkse wisselkoers tussen mijn lokale valuta en de valuta waarin het aandeel noteert.
  Ik moet dus de verkooptransactie en aankooptransactie (en de transactiekosten) los van elkaar omrekenen op basis van de dagelijkse wisselkoers en die van elkaar aftrekken. Dat betekent dus ook dat ik soms de aankooptransacties moet opzoeken in de administratie van voorgaande jaren.
 • First-in-first-out: bovenstaand punt levert weer een ander probleem op: ik moet weten welke aankooptransacties en verkooptransacties aan elkaar gelinkt zijn.

  Bijvoorbeeld:
  Ik koop 10 aandelen.
  Een week later koop ik nog 10 aandelen.
  Een maand later koop ik nog 10 aandelen.
  Een paar maanden later verkoop ik 18 aandelen.
  Nog een maand later verkoop ik de andere 12 aandelen die ik nog heb.Hoe bepaal ik nu uit welke aankooptransactie de eerste partij van 18 verkochte aandelen kwamen? En hetzelfde moeten we bepalen voor de tweede partij van 12 verkochte aandelen.Volgens de belastingregels moet ik dat uitrekenen op basis van FIFO (First-In-First-Out).

  Dus, in het voorbeeld hierboven:
  Voor de eerste 18 aandelen die ik verkocht, komen er 10 uit de eerste aankoop van 10 stuks, en de overige 8 komen uit de tweede aankoop van 10 stuks.
  Voor de overige 12 aandelen die ik verkocht, komen er 2 uit de tweede aankoop van 10 stuks (die waren nog “over” van de tweede aankooptransactie), en de overige 10 komen uit de derde aankoop van 10 stuks.

  In de rapportage van mijn broker is, als ik het goed begrijp, het resultaat van iedere verkooptransactie al berekend op basis van FIFO. Maar, die berekening is gedaan in de valuta waarin het aandeel noteert. En omdat ik rekening moet houden met de dagelijkse wisselkoers naar mijn lokale valuta kan ik die berekening dus niet gebruiken.

  Om een lang verhaal kort te maken: ik moet voor iedere verkooptransactie handmatig berekenen wat de kapitaalwinst is, in mijn lokale valuta.

 • First-in-first-out transactiekosten: de transactiekosten uit de rapportage van mijn broker kan ik niet 1-op-1 gebruiken. In de rapportage staan namelijk de transactiekosten weergegeven per transactie. Maar, door het toepassen van de FIFO-methode zullen er aankooptransacties gelinkt zijn aan meerdere verkooptransacties. Dit heb ik opgelost door de transactiekosten terug te rekenen naar de kosten per aandeel. Zo kan ik de transactiekosten met de juiste verhoudingen aan de verkooptransacties linken.

In het voorbeeld van hierboven doe ik dat als volgt (klik op de plaatjes om ze te vergroten).

Stap 1: ik maak een overzicht met alle transacties (aan- en verkoop) van een aandeel, en geef alle transacties een transactienummer.

Stap 2: ik splits de verkooptransacties op in “subtransacties”, met aantallen die ik kan linken aan de aankooptransacties. Ook de subtransacties geef ik weer een transactienummer. Voor iedere subtransactie noteer ik aan welke aankooptransactie deze gelinkt is.

Stap 3: voor de aankooptransacties markeer ik de handelsprijs en bereken ik de transactiekosten per aandeel. Voor de verkooptransacties doe ik hetzelfde en kopieer ik de handelsprijs en transactiekosten per aandeel naar de subtransacties.

Vanaf dit moment werk ik niet meer met de ongesplitste verkooptransacties, maar alleen nog met de subtransacties.

Stap 4: voor de aankoop- en subtransacties reken ik de handelsprijs per aandeel en transactiekosten per aandeel om naar mijn lokale valuta, gebaseerd op de historische dagelijkse wisselkoers.

Vanaf dit moment werk ik alleen nog met de bedragen in de lokale valuta.

Stap 5: ik bereken het resultaat van iedere subtransactie: [aantal verkocht in subtransactie] * ([handelsprijs per aandeel subtransactie] – [handelsprijs bijbehorende aankooptransactie]).

Stap 6: ik bereken de totale transactiekosten van iedere subtransactie: [aantal verkocht in subtransactie] * ([transactiekosten per aandeel subtransactie] + (transactiekosten per aandeel bijbehorende aankooptransactie)).

Stap 7: ik bereken de kapitaalwinst van iedere subtransactie: [resultaat subtransactie] – [totale transactiekosten subtransactie].

Ik moet eerlijk bekennen, deze berekening was een hele klus voor mij. Vooral omdat er geen accountantsbloed door mijn aderen stroomt. En misschien valt er nog wel wat te optimaliseren of vergemakkelijken, maar daar ben ik gewoon niet zo goed in.

Het belasten van daadwerkelijk behaald resultaat vind ik een eerlijker systeem dan de vermogensrendementsheffing zoals die in Nederland bestaat. Maar, zoals hierboven is geschetst, is het lang niet zo makkelijk om te rapporteren.

Rente en dividend

Ook rente en dividend zijn belast. Die worden belast als inkomen (progressief), in plaats van kapitaalwinst. Hiervoor moet ik rekening houden met het volgende:

 • Dividend moet worden omgerekend naar de lokale valuta op basis van de wisselkoers op de dag dat het dividend wordt uitbetaald.
 • Rente moet ook worden omgerekend naar de lokale valuta op de dag dat het wordt uitbetaald.
 • Negatieve rente is (op dit moment) niet aftrekbaar.

Bij de rente is ook de rente inbegrepen die ik ontvang voor het uitlenen van mijn aandelen.

Op naar volgend jaar

Het voorbereiden van deel 2 van mijn belastingaangifte over 2020 heeft me veel tijd gekost. Dat is niet erg, want ik heb me in ieder geval een berg uurloon bij mijn accountant bespaard. Het is wel iets om rekening mee te houden voor volgend jaar, zodat ik er genoeg tijd voor kan plannen.

Mijn accountant heeft de gegevens en berekeningen inmiddels gecontroleerd en de belastingformulieren ingevuld. En ik heb het geld overgemaakt naar de federale en lokale belastingkantoren. Op naar volgend jaar!


 


Abonneren via e-mail:

Wil je een e-mail ontvangen zodra er een nieuw artikel op fareastfire.nl is gepubliceerd? Abonneer je dan gratis (uitschrijven is mogelijk):

Loading

Deel op social media: